DISCLAIMER


De informatie op Peetoom Vastgoed.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Peetoom Vastgoed. Peetoom Vastgoed besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van Peetoom Vastgoed.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Peetoom Vastgoed kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op Peetoom Vastgoed.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Peetoom Vastgoed toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Peetoom Vastgoed kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.


COPYRIGHT

Peetoom Vastgoed behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van Peetoom Vastgoed verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Peetoom Vastgoed mag zonder schriftelijke toestemming van Peetoom Vastgoed openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.


Peetoom Vastgoed