Over Peetoom Vastgoed


Visie

Peetoom Vastgoed realiseert huisvesting voor en met opdrachtgevers. Klanttevredenheid, goede com-municatie met de opdrachtgever, kwaliteit, lage kosten en voortgangsbewaking staan hierbij centraal.

De kwaliteit wordt gegarandeerd door bijna 20 jaar ervaring binnen het bouwproces. Er is veel kennis van de markt en van de partijen die hierin actief zijn.

Met Peetoom Vastgoed haalt u een betrouwbare partner in huis. De werkwijze is transparant. Voor onze opdrachtgevers worden de meest optimale condities bewerkstelligd. Tijdens de aansturing van het proces wordt gebruik gemaakt van doordachte documenten en instrumenten, om de opdrachtgever optimaal inzage te geven in de kwaliteit, financiƫn en voortgang.

Naast de zakelijke aspecten staat ook de mens centraal. Een goede relatie met de opdrachtgever en bouwpartners is hierbij een voorwaarde. Door deze goede relatie, ontstaat er een teamgeest.




Werkwijze

Peetoom Vastgoed werkt transparant en resultaat-gericht. Iedere opdracht is gestoeld op een helder plan, waarin ondermeer projectorganisatie en –fasering zijn uitgewerkt. Na iedere afgeronde fase worden de resultaten getoetst aan de afspraken en uitgangs-punten die vooraf zijn overeengekomen.




Soort projecten

Peetoom Vastgoed is in nieuwbouw, verbouw of renovaties van utiliteit- en woningbouw projecten actief. Van tientallen vierkante meters tot tienduizenden vierkante meters.

Peetoom Vastgoed